Centre cultural

La Maresma

Concepte

La proposta articula, en un sol àmbit urbà d’una potencialitat important, la concatenació d’espais públics des de la plaça de l’Església fins la placeta d’accés a Can Martinet, passant per la plaça del poble i descendint de forma integrada cap a la plaça de la Cooperativa. Es planteja una nova topografia que integra a través de grades, les diferents cotes d’una manera progressiva i conforma un espai unificat visulament amb desnivells inferiors a 55 centímetres. Incorporades a la topografia, dues rampes asseguren l’accessibilitat entre els dos nivells. Per tal de generar un espai ampli que pugui acollir diverses activitats, es centrifuga el sistema de circulacions al perímetre, possibilitant una nova plaça, que unifica en un pla de pendent imperceptible les cotes d’accés a la sala i a l’edifici de la Cooperativa.

La façana principal recupera la geometria original de les seves obertures, amb la gran portalada que esdevé l’accés principal. D’aquesta manera presideix la nova plaça que es converteix en un espai ideal per la representació d’obres de teatre o altres esdeveniments, portant l’activitat de l’interior de la sala cap a l’espai públic.El mateix disseny de la topografia permet diferents tipus d’activitats: zones amb grades que conformen còmodes bancs amb respatller per a seure, espais d’estada més informal, una zona destinada a jocs infantils i sistemes d’escales que permeten salvar de forma ràpida el desnivell.
L’ús d’una peça ceràmica perforada tant per la pell de l’edifici com pel paviment i la contenció dels desnivells genera una forta unitat compositiva, alhora que reinterpreta els paraments i paviments ceràmics característics de l’arquitectura popular del Maresme.

El programa tancat es concentra en dos punts que articulen l’espai interior, generant una gran sala diàfana polivalent, amb capacitat per 210 espectadors asseguts o bé, 530 de peu.La zona d’entrada s’obre a la pzlaça a través de l’antiga portalada i s’hi connecta visualment a través de la gelosia. Conté els lavabos, el guardarroba i el bar que tant poden donar servei a l’interior com a l’exterior. Es proposa un nou altell com a zona complementària que permet ampliar l’aforament amb 90 persones assegudes o 320 dretes, i funcionar també com a zona tècnica, sala d’assajos, o sala per activitats de petit format. El backstage, amb accés rodat, ofereix una àmplia zona polifuncional que serveix, en planta baixa, com espai d’emmagatzematge, i alhora com a “camerino d’atac”, amb camerinos situats en la planta primera, i espai tècnic i d’instal·lacions sota coberta.

Imatges

Plànols

Fitxa Tècnica

Ús: Equipament

Ubicació: Cabrera de Mar

Data de projecte: 2022

Superfície construïda: – 660 m2

Autor: Nil Brullet Francí, Taller d’Arquitectura a Les Golfes

Equip: Carmen Bodelón, Martina Fabré, Nil Brullet Francí, Maria Morillo, Raquel Just, Aina Rodríguez

Projectes Relacionats