Rehabilitació Celrà

La proposta de reconversió de dos de les naus de la fàbrica Pagans per ubicar-hi la biblioteca municipal de Celrà és una oportunitat única per construir un nou centre d’atracció cultural i social pel habitants del municipi. La nova biblioteca esdevindrà un espai de trobada que reforçarà la centralitat del complex La Fàbrica com a punt de trobada dels celranencs amb suficient força per establir sinergies també amb les parts més allunyades del poble.

Concepto

Ara bé, la fàbrica Pagans esta situada a un extrem del municipi, fora del nucli històric.  Per reforçar el seu paper com a pol d’atracció considerem que cal situar els accessos dels diferents equipaments que ocupen el conjunt fabril en un mateix punt, i per això proposem mantenir l’entrada a la biblioteca per la plaça de l’ajuntament. D’aquesta manera s’intensificarà l’activitat de la plaça en concentrar-hi l’accés a diversos equipaments importants com són l’ajuntament, el centre cívic, l’estació de trens i la nova biblioteca.

Així doncs, la nau est es convertirà en la nau d’accés de la nova biblioteca. Se la concep com a espai d’acollida, per atreure els usuaris, disposant-hi a més de l’àrea d’accés, les zones amb un programa funcional més socialitzant com són l’àrea de diaris i revistes, la zona infantil, l’espai de suport, l’espai de formació, l’espai jove, i l’àrea de música i imatge. En definitiva, totes aquelles parts del programa més obertes capaces d’establir sinergies entre elles generant un clima estimulant que fomenti el rol de la biblioteca com a referent cultural del municipi. 

A la nau oest proposem disposar-hi l’àrea de informació i fons general, i la zona de treball intern. Allunyada de les parts més sorolloses del programa, la nau oest tindrà una atmosfera reposada i silenciosa, ideal per l’estudi i la recerca bibliogràfica. Serà on es concentrarà la part més important del fons de la biblioteca amb diferents tipus d’espais per la seva consulta.

Per passar de la nau est d’accés a la nau oest es disposa un volum de vidre que genera un impacte mínim en l’arquitectura preexistent i conté l’espai polivalent i una part de la zona de diaris i revistes. Serà un volum lleuger amb vistes expedites cap a les façanes de les dos naus i del centre cívic i amb sortida cap al “jardí de la biblioteca”: un espai exterior on gaudir de la cultura a l’aire lliure. La col·locació de l’espai polivalent en el pati de connexió entre les dos naus permet concebre’l com a nexe d’interrelació de tot el conjunt de la Fabrica Pagans.

En l’interior de les naus es busca intervenir amb el mínim impacte possible i es treballa amb la fusta com a material d’acabat dels mobles i parament verticals per generar un espai acollidor i confortable. Es busca una arquitectura potent de grans masses, de volums sòlids, que segueix la línia de lo preexistent: una successió de grans finestres i pilastres que modulen l’espai. La intervenció escolta aquest ritme, i  només col·loca en l’espai central una sèrie de volums-estanteria alineats a les pilastres de tal forma que es trasllada l’ordre de buit (finestres) i plens (pilastres) de la façana a l’interior de les naus. Aquests volums-estanteria modulen els espais on es disposaran els diferents elements del programa. Al pati central s’opta per un ambient completament diferent: aquí l’arquitectura nova pretén desaparèixer, passar desapercebuda gracies a la transparència del vidre.

Imatges

Plànols

Fitxa Tècnica

Us: Equipament

Ubicació: La Garriga

Data de projecte: 2018 | Data inici d’obra: 2018 | Data final obra: 2019

Superficie construïda: 1751 m2

Autor: Nil Brullet Francí, Maria Morillo Sedó

Equip: Nil Brullet, Mario García, Lluís Mateos, Maria Morillo

Proyectos Relacionados