Jardí de Bacanals

L’Ajuntament de Llançà proposa la construcció d’una residència geriàtrica al municipi. El projecte preveu construir un equipament amb capacitat màxima per a 50 residents que alhora farà les funcions de centre de dia per a 35 usuaris. La futura residència, s’ubicarà en una finca de propietat municipal de 11.000 m².

Concepte

Prenent com a referent l’estructura paisatgística del Cap de Creus, la intervenció s’organitza a través de murs de pedra i bancals. D’una banda, la topografia accidentada del solar s’ordena en diferents bancals o zones planes d’estada, generades per murs de contenció de pedra. D’altra banda, els murs configuren els tancaments del nou edifici, que tindrà unes cobertes enjardinades assimilables formalment als bancals. S’estableix així un tapís de plans verds i murs que fusionen perfectament la intervenció amb el paisatge circumdant.

Es proposa un edifici d’escala domèstica configurat com un petit poble: amb recorreguts a través de carrers-galeries per on deambular al voltant de patis, amb dilatacions o placetes on apareixen espais d’estada i socialització connectats a l’exterior, amb una gradació a través de llindars entre l’espai públic i el privat, amb espais intermedis que gestionen la relació interior-exterior, amb vista creuades a través de patis que generen una àmplia concatenació de visuals i on, en general, es vol deixar enrere l’estricta funcionalitat per a generar ambients càlids, acollidors, inundats de llum natural i aire fresc.

El nou parc té una zona d’ús públic i una altra d’ús restringit únicament als usuaris del geriàtric. La zona restringida se situa en la part baixa del solar, ja que és molt més plana. Una sèrie de recorreguts creen un gran camí circular connectant els diferents plans, cadascun dels quals tindrà un paisatgisme diferenciat per a facilitar l’orientació dels usuaris.

L’edifici s’ordena així al voltant d’un gran pati central: un jardí que aporta llum natural i una atmosfera àmplia, un espai controlat al voltant del qual s’ordenen la resta de paquets programàtics. A través del passadís que envolta el pati central, s’accedeix a les habitacions que es projecten cap al parc mitjançant terrasses privades. Aquestes habitacions són com “petites cases” on es permet diferents organitzacions de l’espai interior, segons les necessitats de cada usuari.

 

Es proposa un sistema constructiu amb una baixa petjada ecològica, a base de materials renovables i saludables: la fusta per als interiors i gabions de pedra licorella per els acabats exteriors i els murs de contenció del parc. Es proposa una estructura reticular simple i ordenada a base de pilars i jàsseres.

Es posa especial atenció en l’ús de sistemes passius per a aconseguir un edifici de consum gairebé nul (NZEB). Totes les habitacions i estades principals tenen doble orientació, ja sigui a través de la seva terrassa privada o a través de la lluerna, i d’aquesta forma tenen tant una excel·lent il·luminació natural, com a bona captació solar.

Imatges

Plànols

Fitxa Tècnica

Ús: Equipament

Ubicació: Llançà

Data de projecte: 2018

Superficie construïda: 2.218,80  m2

Autor: Nil Brullet Francí, Maria Morillo Sedó

Equip: Nil Brullet Francí, Maria Morillo Sedó

Projectes Relacionats