Haus der Jugend

Kitzingen és una petita localitat alemanya de vint mil habitants situada a l’estat de Baviera a Alemanya. Rodejada de vinyes (el seu principal motor econòmic), la ciutat és característica de l’Europa Central: baixa densitat amb un centre històric clàssic (conformat per una ametlla, envoltada a llevant pel riu Main i a ponent per les víes de tren) de cobertes de teula a dues aigües i un creixement radial en ‘siedlung’ de cases unifamiliars de grà petit alternades amb grans edificis fabrils, comercials i agrícoles.

El nostre solar, és un triangle d’equipaments esportius situat al cantó esquerre de l’ametlla central de la localitat, vorejat a nord per una carretera comarcal i per carrers veinals als seus altres cantons. Un solar obert, ocupat per camps de futbol, un pavelló poliesportiu a est i cases unifamiliars i un petit centre excursionista conegut com a ‘Radlernest’ a sud. Tot el solar es troba vorejat per arbres vells de gran tamany que convé mantenir.

Concepte

La primera decisió de la nostra proposta és la demolició del vell edifici del Radlernest, massa petit i fragmentari per acollir el programa proposat, de tal manera que es possibilita disposar el nou complex en una posició més favorable. L’elecció de l’emplaçament, al nord de la zona construïble (realisierungsteil) busca obtenir el màxim de façana ben orientada per col·locar-hi les peces funcionals que necessiten millor assolellament i a més alliberar tota la part sud de la parcel·la per col·locar-hi les zones exteriors, sense que l’edifici els hi faci ombra.

Les múltiples entrades del nou espai multifuncional asseguren una adequada connexió amb els elements de l’entorn (camp de futbol, de basquet, Florian Geyer Halle, etc…) convertint l’interior en una espai de creuament, una continuació dels recorreguts peatonals exteriors. 

Els espais exteriors propis de l’edifici es dissenyen mitjançant parterres de formes orgàniques que generen àrees diverses per cadascun dels grups d’usuaris, on es pugui gaudir de la vida a l’aire lliure. 

En la planta baixa es disposa la part més pública del programa. La seva ordenació parteix de l’oposició entre: (1) Espais d’amalgama (foyer, jugendcafe, lloc del nens petits i families), que poden conformar un contínuum, generant visuals creuades i possibilitant la permeabilitat de l’edifici i la seva interconnexió amb l’exterior; i el seu negatiu (2) els espais amb una funcionalitat més especifica (auditori, sala de la banda, etc…) que requereixen major independència i privacitat. 

Ara bé, gracies a una sèrie de portes corredores, és possible dividir l’espai d’amalgama, en diferents espais, no només en gran paquets funcionals (zona de joves, zona de nens) sinó també creant “nínxols” independents dins els propis paquets funcionals, tal i com es demana al programa funcional. Alhora, la posició del les portes divisòries de l’espai d’amalgama, permeten un ús independent de l’auditori amb el serveis suficients i sense necessitat que estigui oberta la resta de l’edifici. En la planta primera s’han col·locat els paquets funcionals que poden tenir més independència: les oficines i l’hotel d’entitats.

La volumetria sorgeix a partir de la divisió de la planta en els diferents grups funcionals (zona de joves, auditori, zona de nens petits, administració, sales de reunions, instal·lacions i magatzems, etc…): es proposa que cadascun d’ells ocupi una “caseta”, amb la teulada a dos aigües -que ja tenia l’antic Radlernest i és característica de l’arquitectura tradicional de Kitzingen- de tal manera que el conjunt final conforma un “poblet” amb una atmosfera domestica i apropiable.

A l’interior de cadascuna de les casetes, els volums amb funcionalitats més especifiques es configuren també com a volums autònoms amb les seves pròpies cobertes inclinades, obtenint sorprenents espais a doble altura -com per exemple al Jugendcafe- o configuracions a una escala adequada als nens més petits a l’espai de famílies. 

Per altre banda, gracies a l’obertura de finestres en els paraments verticals i les cobertes -tant dels volums exteriors com dels interiors- es generen interessants concatenacions de visuals que relacionen espais entre si, obren vistes cap al cel o el jardí circumdant, i permeten entrades de llum des de totes direccions. 

Es proposa un sistema constructiu econòmic, modular, en sec, sostenible i amb poc manteniment, amb una estructura portant i un sistema de tancaments d’entramat lleuger de fusta. Els revestiments s’adequaran a les necessitats funcionals i atmosfèriques de cadascuna de les estances.

Es planteja un edifici altament sostenible, tant des de el punt de vista tècnic, com ecològic i social. Un edifici ben orientat, compacte, amb gran quantitat de llum natural que entra a través del les nombroses obertures (que poden protegir-se enfosquint les estances gracies a estors mòbils), i amb un sistema actiu d’instal·lacions eficient i centralitzat. En definitiva, un edifici, amb un baix consum que serà un exemple pedagògic d’estalvi energètic per les futures generacions. 

Plànols

Fitxa Tècnica

Ús: Equipament

Ubicació: Kitzingen, Alemanya

Data de projecte: 2020

Superficie construïda: 1168,72 m2

Autor: Nil Brullet Francí

Equip: Nil Brullet, Mario García, Lluís Mateos

Proyectos Relacionados