Casa Apilada

En un solar dins d’una urbanització a les afores de Palma, es demana construir una casa unifamiliar. Com que l’emplaçament no té característiques especialment rellevants, des d’un principi es busca una idea forta que aporti personalitat al projecte. Un dels espais més impressionants de les illes balears són les grans canteres de pedra mares: espais ciclòpids que remeten a arquitectures pètries, de volums potents, parets gruixudes, contrallums, on s’intensifica l’oposició entre buit i ple, on la potencia d’allò petri governa.

Concepte

Totes aquestes característiques es volen sintetitzar en la nova casa, que es formalitzarà com un apilament de pedres, un espai concebut com el buit que deixaran uns grans volums. Tant la lògica estructural, com l’execució constructiva i l’organització funcional, es deriven de l’idea bàsica d’una casa conformada com un apilament de grans blocs massissos. 

L’estratègia constructiva passa per pre-fabricar en taller uns grans blocs de formigó amb una capa d’aïllament en el seu interior que, literalment, s’apilaran al solar amb una ploma. A nivell funcional, aquests grans blocs contindran l’espai servidor: armaris, sobres de cuina o lavabo, banyeres i wàters. El buit que deixaran els blocs estructurals i l’espai servidor, seran les estances de la casa. 

Les limitacions normatives forcen a fer una casa on la zona de dia ocupa la planta baixa -amb la sala d’estar a doble altura, el menjador, un estudi, la cuina i volums de servei- i la zona de nit en la planta alta on hi ha 3 habitacions dobles i dos banys. 

La lògica compositiva busca, per simplificar i economitzar l’execució, una volumetria exterior regular, on els buits entre blocs seran les obertures, molt més presents en la planta baixa que en la superior. En l’interior, en canvi, el joc volumètric genera un espai de certa complexitat, amb vistes a través del blocs, i una sensació d’ingravidesa provocada per la col·locació desplaçada d’algun d’ells i la disposició elevada del forjat de fusta.

La gran inèrcia tèrmica i la ventilació creuada de totes les estances, asseguren un bon comportament climàtic en els calorosos estius balears. 

Imatges

Plànols

Fitxa Tècnica

Ús: Habitatge

Ubicació: Marratxí, Mallorca

Data de projecte: 2019 | Data inici obra: 2020

Superficie construïda: 184,3 m2

Autor: Nil Brullet Francí

Equip: Nil Brullet, Aida Comabella, Lluís Mateos, Estela Roca

Projectes Relacionats