Apartament Volums Passants

Concepte

En un pis típic dels anys 70′ de l’Eixample barcelonès es planteja realitzar una reforma integral. La proposta busca generar un espai més interconnectat que eviti els llargs i obscurs passadissos i generi espais més amplis i lluminosos.

La redistribució es fonamenta en la disposició d’una sèrie de volums que contenen els espais servidors (barres de banys i cuina, dutxes, vàters o armaris), que es disposen longitudinalment, emfatitzant el caràcter passant de l’habitatge, de tal manera que es generen visuals creuades que connecten els diferents espais servits (habitacions, sales, o espais de circulació apropiables) entre si i amb l’exterior. La cuina ocupa el centre de la planta, transformant l’antic passadís en un lloc d’activitat i llum. S’augmenta la dimensió de les habitacions més petites i es guanya una àmplia habitació donant a la Gran Via.

Una potent retícula definida per les dimensions de la rajola ceràmica tradicional genera el sistema de coordenades sobre el que s’assenta el projecte. Els volums servidors arri-ben just sota les bigues (recuperades amb la demolició de els falsos sostres) que es pinten de blanc com les parets perimetrals preexistents, generant un contrast amb els nous volums introduïts i paviment caracteritzats pel tapís rogenc de la ceràmica.

Imatges

Plànols

Fitxa Tècnica

Ús: Habitatge

Ubicació: Barcelona

Data de projecte: 2019 | Data inici obra: 2019 | Data final obra: 2020

Superficie construïuda: 173 m2

Autor: Nil Brullet Francí

Equip: Lluís Mateos

Fotografia: Andrés Flajszer

Projectes Relacionats